Zoeken...

Populaire zoektermen

Veiligheidsglas
Triple
matglas
Spiegel
Figuurglas
Slider laden...

Goed ventileren is 24 uur per dag ventileren.

Goed ventileren is enorm belangrijk. Niet alleen omdat frisse en schone lucht in huis prettig is, maar vooral omdat het gezond is. Een vochtige en dus ongezonde lucht in huis veroorzaakt tal van klachten zoals hoofdpijn, keelpijn, allergieën, benauwdheid en astma. Niet alle mensen zijn zich hiervan bewust. Sterker nog, veel mensen kampen met vage klachten waarvan ze de oorzaak niet kennen. Een slechte binnenluchtkwaliteit kan hiervan een oorzaak zijn. Daarom is aandacht voor goed ventileren zo belangrijk. En niet een uurtje, maar 24 uur per dag, uiteraard afgestemd op de omstandigheden. Ventileren doe je dus met verstand, met als resultaat schone en gezonde lucht.

Waarom ventileren?

Dagelijks vervuilen we de lucht binnenshuis met koken, douchen, stoken en roken. Al deze handelingen dragen bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit in huis. Als niet wordt geventileerd blijven vocht en allerlei ongewenste luchtjes en stoffen in de woning hangen waardoor allergieën kunnen worden veroorzaakt.

Een goede en gezonde lucht in huis is belangrijk voor uw gezondheid. Ventilatie zorgt ervoor dat vervuilde lucht wordt afgevoerd en schone lucht wordt aangevoerd. Ook uw huis blijft op deze manier in een betere staat omdat het minder vochtig is. Bovendien voelt u zich prettiger in een huis met schone lucht.

Vocht in huis.

Veel mensen denken dat vocht in huis alleen een probleem dat van buitenaf komt. Lekkages of doorslaande muren kunnen inderdaad een boosdoener zijn. Nieuwbouwwoningen hebben in de beginjaren last van bouwvocht, soms wel 4000 liter per woning. Toch ontstaan vochtproblemen voor een belangrijk deel door slechte ventilatie. Bij onze dagelijkse bezigheden (douchen, koken, stoken) komen waterdampen vrij. Verder kan er ook vocht optrekken vanuit de kruipruimte. Ook ons eigen lichaam veroorzaakt ook een hogere luchtvochtigheid door transpiratie en ademhaling. Vochtoverlast wordt vaak in een laat stadium opgemerkt. Er komen schimmelplekken op de muur, het behang laat los of de verf bladdert af. Toch kan vocht al in een vroeg stadium worden gesignaleerd, bijvoorbeeld doordat de ruiten lang beslagen blijven of omdat er een bedompte lucht in huis hangt.

Vooral kinderen lopen een groter risico op gezondheidsklachten. Onderzoek wijst uit dat deze kans met 25% toeneemt wanneer kinderen opgroeien in een vochtige woning. Die gezondheidsproblemen ontstaan overigens niet door vocht zelf, maar door schimmels en huismijten die goed gedijen in een vochtige omgeving.

Ventileren we genoeg?

Nee meestal niet. Zo’n tachtig procent van alle woningen bevat dan ook een schadelijk concentratie huisstofmijt en bijna twintig procent heeft last van vochtplekken en/of zichtbare schimmels. Slechts vijf procent van de Nederlanders ziet de lucht in zijn eigen huis als een probleem, terwijl de kwaliteit in veel gevallen dus onder de maat is.

Veel mensen denken dat het voldoende is om een paar uur een raam open te zetten. Veelal is dit voor korte duur doordat het buiten regent of het koud is. TNO-onderzoek heeft echter aangetoond dat het effect hiervan op de luchtkwaliteit snel verdwenen is, zelfs al een halfuur na het sluiten van het raam. Verwar tijdelijk luchten niet met ventileren, want ventileren doe je 24 uur per dag.

Waarom 24 uur per dag ventileren?

Als u continu ventileert, krijgen vocht, schimmels en huisstofmijt minder kans. Bovendien bespaart u op die manier op uw stookkosten, hoe vreemd dat misschien op het eerst gezicht ook klinkt. Het verwarmen van een woning met een vochtig binnenklimaat kost meer energie dan het verwarmen van een woning die van binnen droog is. Dus als u continu ventileert, hoeft u uiteindelijk minder te stoken. Uiteraard hoeft u niet 24 uur per dag uw ramen helemaal open te zetten; er zijn voldoende praktische manieren om ook op andere wijze goed te ventileren. Laat bijvoorbeeld de ventilatieroosters in de ramen altijd open staan.

Isoleren en ventileren.

Door een goede isolatie bezuinigen we op de stookkosten en sparen tevens het milieu. Maar isoleren kan niet zonder ventileren. Sluit daarom nooit ventilatievoorzieningen zoals ventilatieroosters, mechanische ventilatiekanalen, ventilatoren en bovenlichten af. Deze zorgen voor een continue zwakke luchtstroom (zie ook het bouwbesluit) waardoor verse lucht de woning instroomt en de vervuilde binnenlucht de woning uit kan. Overigens gaan ventileren en energie besparen goed samen.

Ventileren en fijn stof.

Luchtvervuiling bestaat voor een deel uit fijn stof, dat voornamelijk afkomstig is uit auto’s. Door te ventileren kan fijn stof uw woning binnenkomen. Maar zelfs als de buitenlucht vervuild is, is het verstandig om 24 uur per dag te ventileren. De lucht binnenshuis is namelijk altijd slechter van kwaliteit dan de buitenlucht, zelfs als de buitenlucht veel uitlaatgassen bevat. Want binnenshuis wordt gekookt, gestookt, gedoucht en soms ook gerookt. Wel kunt u, als u langs een drukke weg woont, ervoor zorgen dat u vooral de ramen en ventilatieroosters aan de achterkant van uw huis gebruikt om te ventileren. Zo zorgt u dat de lucht die uw huis binnenkomt, zo min mogelijk vervuild is.

Energie besparen en ventileren.

U kunt verschillende maatregelen nemen die bijdragen aan energiebesparing en tegelijkertijd zorgen voor een beter binnenmilieu. Maatregelen als het aanbrengen van dubbelglas HR++ – met ventilatie voorzieningen! – en het isoleren van spouwmuren, daken en vloeren zorgen ervoor dat u minder energie verbruikt. Door tegelijkertijd gebruik te maken van ventilatieroosters verkleint u zo de kans op vocht en schimmelplekken.

Het klinkt tegenstrijdig: ventileer uw huis 24 uur per dag en verbruik tegelijkertijd zo min mogelijk energie. Toch is het een goed advies, want door te ventileren voert u vocht af. En droge lucht warmt sneller op dan vochtige lucht. Als u goed ventileert, gebruikt u dus minder energie en dat scheelt.

Radon.

Uit de bodem en dus ook bouwmaterialen waarvan de grondstoffen uit de bodem komen, zoals bijvoorbeeld beton en kalkzandsteen komt het gas radon vrij. Radon in de woning is dan ook niet te vermijden. Bij een gebrekkige ventilatie kunnen de radonconcentraties in de kruipruimtes en de woning echter onnodig hoog oplopen. Dit verhoogt de kans op longkanker, vooral in combinatie met roken. Zorg ook daarom voor een goede ventilatie in de woning en reinig ook met enige regelmaat de ventilatieroosters en roosters van de aanwezige kruipruimten.

Neveneffecten slechte ventilatie.

Veel mensen denken onterecht dat dubbel glas niet beslaat. Dit is echter onjuist.

Door een hoge luchtvochtigheid binnenshuis en een “slechte” ventilatie kan condensvorming ontstaan. Dit verschijnsel is alleen te verhelpen door goed te ventileren.

Hulp nodig?

Wij staan voor je klaar!

Bel ons

Vandaag bereikbaar van 08:00-17:00

085 902 0918

Whatsapp ons

Reactie gemiddeld binnen 2 werkdagen

085 902 0918 Open WhatsApp

Mail ons

Reactie gemiddeld binnen 2 werkdagen

verkoop@dubbelglas.nu

Uw ervaring op deze site wordt verbeterd door het gebruik van cookies.

Meer informatie