Zoeken...

Populaire zoektermen

Veiligheidsglas
Triple
matglas
Spiegel
Figuurglas
Slider laden...
Klantenservice

Algemene Voorwaarden

1. Dubbelglas.nu en haar leverancier garanderen dat de aan u geleverde en geplaatste isolerende dubbelglas eenheden gedurende 10 jaar (3 jaar voor eenheden bestemd voor rollend materieel, zoals treinen, bussen en landbouwwerktuigen) vanaf de productiedatum géén vermindering van doorzicht dan wel een onafwisbaar grauwwaas zullen vertonen door condensatie, aanslag op of aantasting van de glasbladen aan de spouwzijde van de beglazing als gevolg van een gebrek aan de randafdichting (z.g. lekke ruiten). De garantie houdt in dat Dubbelglas.nu en haar leverancier, indien gedurende de garantietermijn in een eenheid de bovenomschreven vermindering van doorzicht of grauwwaas optreedt, zo spoedig mogelijk, na officiële goedkeuring van de claim door de leverancier van het isolerende dubbelglas een identieke of, indien de betreffende uitvoering niet meer leverbaar is, een qua prestaties en aspect vergelijkbare, vervangende eenheid ter beschikking stelt. DubbelGLAS.nu en haar leverancier garanderen bovendien de vervangende eenheid op dezelfde voorwaarden gedurende het restant van de voor de oorspronkelijke eenheid geldende garantieperiode. Elke andere aansprakelijkheid, waaronder die voor gevolgschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De garantie heeft geen betrekking op andere gebreken zoals vertekening, zowel bij doorzicht als in reflectie, of het zichtbaar zijn van kleurbanden en/of kleurpatronen, en dit ongeacht of die gebreken binnen of buiten tolerantiegrenzen vallen dan wel het gevolg zijn van eigenschappen die inherent zijn aan glassoorten en/of combinaties daarvan, aan barometrische drukverschillen, temperatuurverschillen of geografische hoogteverschillen of het gevolg zijn van interferentie. Breuken en barsten van glasbladen en de gevolgen daarvan vallen evenmin onder enige garantie.
 2. Plaatsing en onderhoud. De garantie wordt verleend onder de voorwaarden dat:
 -plaatsing van de isolerende beglazing plaatsvindt volgens de principes van een drukvereffenend beglazingssysteem met een ventilerende sponning en voor het overige voldoet aan de normen en richtlijnen die op het moment van plaatsing gelden, te weten de geldende versies van de normen NEN 3576 en NEN 2608 alsmede van de richtlijnen NPR 3577 en NPR 3599 dan wel de normen en/of richtlijnen die daarvoor op enig moment in de plaats zullen komen. Dubbelglas.nu plaatst het isolerend dubbelglas volgens de geldende normeringen.
 -de omringende constructie en de sponningafdichting bij voortduring worden onderhouden in overeenstemming met de daarvoor geldende richtlijnen, te weten de geldende versie van richtlijn NPR 3577 dan wel de richtlijn die daarvoor op enig moment H145 gedurende de garantieperiode in de plaats zal komen.
 3. Bijzondere schadeoorzaken. Geen garantie wordt verleend voor schade aan de eenheid, die het gevolg is van: -bouwtechnische oorzaken, zoals verzakkingen van het gebouw of vervorming en/of verandering van de omringende constructie ongeacht door welke oorzaak;
 -mechanische oorzaken, zoals geweld van buitenaf, het vergruizen, afslijpen en/of bijwerken van de eenheid daaronder begrepen;
 -het aanbrengen van veranderingen in de structuur van de eenheid, het beplakken met folie en/of het aanbrengen van schilderwerk op het glas daaronder begrepen;
 -het blootgesteld worden aan chemische invloeden en/of agressieve reinigingsmiddelen, die de randafdichting van de eenheid en/of het glasoppervlak kunnen aantasten;
 -thermische oorzaken, d.w.z. wanneer plaatselijke temperatuurverschillen in de eenheid optreden;
 -andere handelingen of toepassingen die een negatieve invloed hebben op de levensduur van de beglazing.
 4.Bijzondere producten. Geen garantie wordt verleend op:
 -voor eenheden met één of meer bladen figuur- of draadglas of in de spouw aangebracht glas-in-lood;
 -voor eenheden die na de eerste plaatsing zijn uitgenomen en herplaatst;
 -voor eenheden bestemd voor industrieel gebruik of voor zwembaden;
 -voor producten die op voorhand door DubbelGLAS.nu worden uitgesloten van garantie.
 5. Algemene bepalingen. Een garantieclaim dient binnen de garantieperiode schriftelijk bij ons te worden ingediend.
 6. Nederlands recht is op deze garantie van toepassing. Geschillen worden in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter.

Glasbreuk

Wij dragen zorg voor een goede glaslevering, zodra het glas bij u thuis is afgeleverd kunt u geen aanspraak meer maken op breukschade na levering. Controleer bij levering altijd goed op schade en gebreken.

U kunt uw bestelde goederen altijd ruilen of retourneren binnen 14 dagen na ontvangst. U bent zelf verantwoordelijk voor de verzendkosten, tenzij het een gegronde klacht betreft.
Voor maatwerk producten is ruilen en retourneren volgens het herroepingsrecht niet mogelijk. Deze producten worden helemaal op uw wensen afgestemd, afmetingen en kleur, en zijn dus voor niemand anders te gebruiken. 

Niet het juiste antwoord gevonden?

Neem dan contact op met ons via een van onderstaande kanalen.

Bel ons

Op dit moment gesloten, weer bereikbaar vanaf 08:00

085 902 0918

Whatsapp ons

Reactie gemiddeld binnen 2 werkdagen

085 902 0918 Open WhatsApp

Mail ons

Reactie gemiddeld binnen 2 werkdagen

verkoop@dubbelglas.nu

Uw ervaring op deze site wordt verbeterd door het gebruik van cookies.

Meer informatie